Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανικές (σβάστικα) και Ολυμπιακές σημαίες κυματίζουν στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Γερμανικές (σβάστικα) και Ολυμπιακές σημαίες κυματίζουν στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Βερολίνο, Γερμανία, Αύγουστος 1936.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

German (swastika) and Olympic flags bedeck Berlin during the Olympic Games. [LCID: 77805]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.