Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το Δικαστικό Μέγαρο της Νυρεμβέργης, όπου διεξήχθη η δίκη του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου κατά των εγκληματιών πολέμου.

Το Δικαστικό Μέγαρο της Νυρεμβέργη, όπου διεξήχθη η δίκη του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου κατά των εγκληματιών πολέμου. Οι σημαίες των χωρών που άσκησαν τη δίωξη (Γαλλία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Σοβιετική Ένωση) κρέμονται πάνω από την είσοδο.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The Palace of Justice in Nuremberg, where the International Military Tribunal trial of war criminals was held. [LCID: 61326]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.