جزئیات
عکس ها

کاخ دادگستری در نورنبرگ، محل برگزاری محاکمات جنایتکاران جنگی در دادگاه نظامی بین المللی.

کاخ دادگستری در نورنبرگ، محل برگزاری محاکمات جنایتکاران جنگی در دادگاه نظامی بین المللی. پرچم های چهار کشور فرانسه، آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی که متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار داده بودند، بالای ورودی نصب شده است.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The Palace of Justice in Nuremberg, where the International Military Tribunal trial of war criminals was held. [LCID: 61326]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.