Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Οι κατηγορούμενοι ακούνε καθώς η κατηγορούσα αρχή ξεκινά να παρουσιάζει έγγραφα στη δίκη των εγκληματιών πολέμου στο Διεθνές Στρατοδικείο

Οι κατηγορούμενοι ακούνε καθώς η κατηγορούσα αρχή ξεκινά να παρουσιάζει έγγραφα στη δίκη των εγκληματιών πολέμου στο Διεθνές Στρατοδικείο στη Νυρεμβέργη. 22 Νοεμβρίου 1945.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

The defendants listen as the prosecution begins introducing documents at the International Military Tribunal trial of war criminals ... [LCID: 09777]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.