Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Δύο νεαρές ξαδέλφες λίγο πριν τις φυγαδεύσουν από το γκέτο του Κόβνο.

Δύο νεαρές ξαδέλφες λίγο πριν τις φυγαδεύσουν από το γκέτο του Κόβνο. Μια οικογένεια από τη Λιθουανία έκρυψε τα παιδιά και τα δύο κορίτσια σώθηκαν. Κόβνο, Λιθουανία, Αύγουστος 1943.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Henia Wisgardisky Lewin
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Two young cousins shortly before they were smuggled out of the Kovno ghetto. [LCID: 10945]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.