Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φωτογραφία της Hilde και του Gerrit Verdoner με τέσσερις παράνυφους την ημέρα του γάμου τους.

Φωτογραφία της Hilde και του Gerrit Verdoner με τέσσερις παράνυφους την ημέρα του γάμου τους. Οι παράνυφοι είναι οι: Jetty Fontijn (τέρμα αριστερά), Letty Stibbe (δεύτερη από τα δεξιά), Miepje Slulizer (δεξιά) και Fanny Schoenfeld (όρθια, πίσω). Βέλγιο, μεταξύ 1933 και 1937.


  • US Holocaust Memorial Museum

Portrait of Hilde and Gerrit Verdoner, with four bridesmaids, on their wedding day. [LCID: 02769]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.