جزئیات
عکس ها

عکسی از هیلده و گریت وردونر، با چهار ساقدوش در روز ازدواج آنها.

عکسی از هیلده و گریت وردونر، با چهار ساقدوش در روز ازدواج آنها. اسامی ساقدوش ها: یتی فونتیین (نفر اول از سمت چپ)، لتی اشتیب (نفر دوم از سمت راست)، میپیه اسلولیتسر (سمت راست) و فانی شونفلت (ایستاده، عقب). بلژیک، بین سالهای 1933 و 1937.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Portrait of Hilde and Gerrit Verdoner, with four bridesmaids, on their wedding day. [LCID: 02769]