اچ. جی. ولز

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
سوسیالیسم، به باور من، گام مشترکی است که همه ما در راه سنتز بزرگ اهداف بشری برمی داریم... همه ما آن روز را انتظار می کشیم، روز تحقق یک حکومت جهانی نظام مند و متمدن را... از نظر من، سوسیالیسم همانا بیداری یک خودآگاه جمعی در بشریت است: یک اراده جمعی و یک خرد جمعی که از دل آن می تواند همواره افرادی بهتر به وجود آید، افرادی که حاصل مجموعه ای مداوم از تلاش های تازه و دستاوردهای تازه برای نوع بشر خواهند بود.
- نخستین و آخرین چیزها، 1908


آثار سوزانده شده
نمای کلی تاریخ

چکیده
نویسنده انگلیسی، اچ. جی. ولز (1946-1866) در خانواده ای از طبقه متوسط پایین در کنت انگلستان به دنیا آمد.

هرچند که او بیشتر به دلیل آثار علمی- تخیلی خود، مانند ماشین زمان و جنگ دنیاها معروف است، اما این نوشته های غیرداستانی او بود که مورد انتقاد نازی ها قرار گرفت. کتاب تاریخ دو جلدی ولز با عنوان نمای کلی تاریخ: تاریخ ساده حیات و بشر در مراسم کتابسوزان به آتش کشیده شد.

ولز به عنوان یکی از مبارزان عدالت اجتماعی از همان ابتدا خود را به اصول سوسیالیستی متعهد کرده و مدتی نیز در یک انجمن سوسیالیستی تندرو به نام "فابیان" فعالیت داشت. او در دهه 1920 به حزب چپ گرای کارگر در انگلستان ملحق شد. در دهه 1930، ولز به انتشار آثار پرطرفدار ادامه داد، که یکی از آنها کتاب برجسته جلوه ای از دنیای آینده بود که در سال 1933 به چاپ رسید. در این "تاریخِ" آینده، جنگی ویرانگر پیش بینی شده بود که در سال 1939 آغاز می شد و مقدمه ای برای فروپاشی تمدن به شمار می رفت. او از انترناسیونالیسم و جامعه ملل حمایت، و با غارت و چپاول طبیعت مخالفت می کرد.

طی جنگ جهانی دوم، ولز در تدوین دکترین حقوق بشر نقشی فعال داشت و تا پایان عمر خود در سال 1946 به آن متعهد باقی ماند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.