جزئیات
Other

نقشه اردوگاه موقت وستربورک که با دست طراحی شده است

دولت هلند برای اقامت اجباری پناهندگان یهودی که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بودند، اردوگاهی در وستربورک دایر کرد. طرح موجود از اردوگاه موقت وستربورک توسط یکی از زندانیان یهودی ترسیم شده که توانست به ایالات متحده مهاجرت کند. در اوایل سال 1942، مقامات اشغالگر آلمانی تصمیم گرفتند تا با گسترش اردوگاه وستربورک، آن را به اردوگاهی موقت برای یهودیان تبدیل کنند. متمرکز کردن سازمان یافته یهودیان هلند در وستربورک، در ژوئیه 1942 آغاز شد. یهودیان از وستربورک به مراکز کشتار در لهستان تحت اشغال آلمان تبعيد می شدند.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Hand-drawn plan of Westerbork transit camp [LCID: 1998m9u3]