قطعه فیلم های تاریخی

هیتلر از اعضای اس‌ای و اس‌اس تشکر می‌کند

در این فیلم خبری آلمانی، هیتلر یرای اعضای اس‌ای SA و اس‌اس SS در اشپورتپلاس(Sportpalast)، میدان مسابقات ورزشی در برلن آلمان نطق می‌کند. هیتلر از آنها به دلیل پشتیبانی و فداکاری‌هایشان در مبارزات نازی برای رسیدن به قدرت تشکر می‌کند.

نسخه كامل

]]هیتلر وارد می‌شود و به نظامیان اس‌اس و اس‌ای سلام نظامی می‌دهد. [ اکنون لحظات بزرگی در حال شروع است، اکنون آلمان بیدار شده است. ما در آلمان قدرت را به دست گرفتیم و اکنون جذب مردم آلمان به ما بستگی دارد. من می‌دانم که صدها هزار نفر از شما که اکنون در سرتاسر آلمان به صحبت‌های من گوش می‌کنید و صدها هزار نفر از شما که در سال گذشته صدای من را شنیدید گاه پرسیده‌اید: تا کی؟ همرزمان من، می‌دانم که قطعأ اغلب شرایط برای شما دشوار بوده است، هنگامی که فکر می‌کنید تغییری در حال وقوع است اما اتفاقی نمی‌افتد و دوباره و دوباره این ندا در شما طنین می‌اندازد، بجنگ و ادامه بده، هنوز وقتش نرسیده است، شما نمی‌توانید به تنهایی اقدام کنید، باید اطلاعت کنید، باید تسلیم شوید، باید در برابر این فشار مهیب تسلیم شوید. برای همین می‌خواهم از شما برای اینکه تردید نکردید، برای اینکه در آن زمان من را تنها نگذاشتید، تشکر کنم، برای همه‌ی اینها، تنها از شما تشکر کنم. اگر آن زمان شما رفته بودید، آلمان هیچگاه نجات پیدا نمی‌کرد! (احترام نظامی ارتش نازی.)


  • Bundesarchiv Filmarchiv

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.