دانوتا جاستینا  Danuta Justyna

دانوتا جاستینا Danuta Justyna

تاریخ تولد: ۱ آوریل ۱۹۲۳

پیوترکوف تریبونالسکی, لهستان

دانوتا در یک خانواده کاتولیک رومی در شهر کوچک صنعتی پویترکوف تریبونالسکی در مرکز لهستان متولد شد. پدر و مادرش معلم مدرسه بودند. او و خواهر بزرگترش ماریا با دو دختر یهودی با نام های سابینا و هلنا شوارک دوست شدند. با اینکه خانه‌ی آنها بیش از یک مایل از هم فاصله داشت، دخترها اغلب با هم بازی می کردند.

۱۹۳۳-۳۹: من تصمیم داشتم در سپتامبر ۱۹۳۹ به کالج بروم اما آلمان در ۱ سپتامبر به لهستان حمله کرد. چهار روز بعد، سربازان آلمانی به داخل شهر ریختند. اکتبر همان سال، آلمانی‌ها در شهر پیوترکوف محل‌یهودیان را برپا کردند و دوستان خوبمان سابینا و هلنا بین کسانی بودند که مجبور به نقل مکان به آنجا شدند. چند هفته پس از اشغال پیوترکوف، خواهرم ماریا و من به جنبش مقاومت پیوستیم.

۱۹۴۰-۴۴: من و خواهرم اسلحه و روزنامه‌های غیرقانونی را برای ارتش خانگی لهستان [آرمیا کرایوا] حمل می کردیم و مادرمان به جنگجویان مقاومت در منزلمان سرپناه می داد. هنگامی که در سال ۱۹۴۲ آلمانی‌ها گتوی پیوترکوف را تخلیه کردند، مادر، سابینا و هلنا را در منزل‌مان مخفی کرد تا زمانی که بتوانند با مدارک جعلی فرار کنند. در ۱۹۴۴ ماریا و من هنگام انتقال دو رهبر مقاومت به خارج از ورشو دستگیر شدیم. ما به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده شدیم اما از قطار فرار کردیم. یک ماه بعد گشتاپو مرا در چستوچوا در حین قاچاق اسحله شش لول دستگیر کرد.

دانوتا توسط نیروهای شوروی در ژانویه ۱۹۴۵ از زندان چستچوا آزاد شد. پس از جنگ او به خانواده اش در پیوترکوف تریبونالسکی پیوست.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.