فردریک آر. وُل  Frederick R. Wohl

فردریک آر. وُل Frederick R. Wohl

تاریخ تولد: ۷ ژوئن ۱۹۱۴

بادن بادن, آلمان

فردریک در یک خانواده‌ی یهودی در شهر توریستی بادن بادن، در منطقه‌ی جنگل سیاه آلمان متولد شد. پدرش در آنجا داروخانه داشت. والدین او به آلمانی بودن خود مفتخر بودند و فردریک را با عقاید مذهبی بزرگ نکردند. او قبل از به قدرت رسیدن نازی‌ها در ۱۹۳۳، در یک برنامه‌ی تعویض دانش آموز، به سوییس فرستاده شد.

۱۹۳۳-۳۹: من در آلمان در یک کارخانه‌ی ماشین سازی برای دو سال کار می‌کردم اما به علت یهودی بودن اخراج شدم. در فرانکفورت من برای یافتن کار به فستیوال مردی گراس رفتم. مردان اس اس ناگهان از طرف دیگر خیابان پدیدار شدند. آنها تفنگ‌هایشان را می‌چرخاندند و همه را از سر راه کنار می‌زدند. پس از آن تصمیم گرفتم آلمان را ترک کنم. در ۱۹۳۶ به مقصد آتن به راه افتادم. دو سال بعد خانواده‌ام به من پیوستند اما در مارس ۱۹۳۹، باید آنجا را به مقصد قبرس تحت حمایت بریتانیا ترک می‌کردیم.

۱۹۴۰-۴۴: از آنجا که آلمانی بودیم، بریتانیایی‌ها پس از شروع جنگ، ما را به اردوگاه «دشمنان خارجی» بردند. بسیاری از افراد در آنجا، یهودی بودند. پس از اینکه مقامات بریتانیا مدارک‌مان را بررسی کردند و مطمئن شدند که نازی نیستیم، ما را آزاد کردند. در مه ۱۹۴۱ آلمان به کریت حمله کرد و بریتانیا تمام یهودی‌های قبرسی را به فلسطین منتقل کرد. در آنجا بریتانیایی‌ها به ما هزینه‌ی زندگی را می‌دادند. در نوامبر ما را به تانگانیکا در آفریقا منتقل کردند. ما چند روز قبل از کریسمس ۱۹۴۱ به آنجا رسیدیم.

فردریک در تانگانیکا ماند و تا ۱۹۴۶ برای یک شرکت معدن الماس کار می‌کرد تا اینکه با حمایت یکی از اقوامش، به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.