آیدا اشتوکوپایویچ Ida Szczupakiewicz

آیدا اشتوکوپایویچ Ida Szczupakiewicz

تاریخ تولد: ۱۵ مهٔ ۱۹۳۰

Unknown

آیدا بزرگترین فرزند از سه فرزند متولد شده در یک خانواده یهودی در شمال لهستان در مالکینیا، شهری واقع در بستر رودخانه باگ، بود. پدر آیدا تاجر غلات بود و خانواده‌اش در خانه‌ای که از پدربزرگشان به ارث رسیده بود زندگی می کردند.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که آلمان به لهستان حمله کر، من ۹ ساله بودم. یک بار خانواده من در مزرعه های اطراف پنهان شدند اما چند هفته بعد به خانه برگشتیم. هنگامی که همسایه ما، بهترین دوست پدرم خبرچین نازی ها شد، پدرم ما را مجبور کرد که یک کیف کوچک از وسایلمان جمع کنیم و به سمت خانه عمو در منطقه شوروی راه بیافتیم. پدرم احساس می کرد که رفتن به منطقه شوروی بهتر است. خوشبختانه شهر ما در مرز آلمان و لهستان تحت اشغال شوروی بود.

۱۹۴۰-۴۴: چند ماه نزد عمویمان ماندیم اما آنجا بسیار شلوغ شد و مجبور شدیم آنجا را ترک کنیم. تصمیم گرفتیم به شرق برویم. شوروی‌ها ما را سوار یک واگن باری کردند و ۱۶ روز در سرمای سوزان در راه بودیم. به ما آب داده می شد اما زمانی که درخواست غذا می کردیم به ما می گفتند «ایستگاه بعدی». بالاخره به سوردولوفسک Sverdlovsk در اورال رسیدیم. وارد سالن بزرگی شدیم و به ما غذا داده شد و گفتند که همه چیز مانند «بهشت» خواهد بود. بعداً ما به یک اردوگاه موقت با یک اتاق و بدون سوخت فرستاده شدیم. والدینم مجبور بودند در اردوگاه کار کنند.

آیدا و خانواده اش بقیه جنگ را در اتحاد شوروی زندگی کردند و در آنجا خواهرش بسی و برادرش جوزف به دنیا آمدند. در سال ۱۹۵۱ آیدا به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.