یوزل گرشونویچ Josel Gerszonowicz

یوزل گرشونویچ Josel Gerszonowicz

تاریخ تولد: 1908

میخوف, لهستان

یوزل در میان هشت فرزند خانواده، بزرگترین آنها بود. وی در شهر کوچک میخوف واقع در جنوب مرکز لهستان به دنیا آمد. پدرش یک چرخکار و قفل ساز بود. در کودکی یوزل روزها در مدرسه‌ی یهودیان عبری می‌آموخت و درس‌های عمومی را در مدرسه دولتی فرا می‌گرفت.۱۳ سالش بود که مدرسه را ترک و کار در کارگاه پدرش را آغاز کرد.

۱۹۳۳-۳۹: یوزل توسط یک همسریاب با همسرش استر آشنا شد و آنها در نزدیکی ژالوشیسه Dzialoszyce شهری با جمعیت حدود ۷۰۰۰ یهودی و کنیسه‌ای زیبا که بیش از صد سال قبل ساخته شده بود ساکن شدند. یوزل در اداره‌ی مزرعه‌ی بزرگ گندم که به مادر بیوه‌ی استر تعلق داشت کمک می‌کرد. در روز ۶ سپتامبر ۱۹۳۹ آلمان به لهستان حمله کرد و وارد ژالوشیسه شد.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۱ حدود ۵۰۰۰ یهودی اهل کراکوف، ورشو و شهرهای دیگر، به گتوی (محله‌ی یهودی) ژالوشیسه تبعید شدند. در سال ۱۹۴۲ نازی‌ها ۱۵۰۰ نفر از یهودیان را تیرباران کرده و ۹۰۰۰ نفر دیگر از جمله استر و مادرش را تبعید کردند. یوزل به جنگل‌های اطراف فرار کرد و به میخوف بازگشت. وی در آنجا ماشین‌ها و کامیون‌های آلمانی‌ها را تعمیر می‌کرد و تا فرا رسیدن زمان تبعیدش به پلاشوف، حومه‌ی شهر کراکوف، جایی که نازی‌ها بر روی یکی از قدیمی‌ترین قبرستان‌های یهودیان اردوگاه کار اجباری دایر کرده بودند، مشغول انجام همین کار بود. یوزل هر روز اردوگاه را برای کار در کارخانه‌ای که مهمات و وسایل آشپزی تولید می‌کرد، ترک می‌گفت.

با پیشروی ارتش شوروی، نازی‌ها پلاشوف را در تابستان ۱۹۴۴ تخلیه کردند. یوزل به مت‌هاوزن در اتریش تبعید شد و چند روز قبل از آزاد شدن اردوگاه، جان باخت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.