ماشا تننبام Masza Tenenbaum

ماشا تننبام Masza Tenenbaum

تاریخ تولد: 1921

Unknown

ماشا جوانترین فرزند از سه فرزند خانواده‌ای یهودی بود که در ۳۵ مایلی شرق ورشو و در شهر کوچک کالوشین زندگی می‌کردند. بیشتر جمعیت این شهر را یهودیان تشکیل می‌دادند. پدر او صاحب مغازه‌ای بود که در آن، لوازم آرایشی و داروهای بدون نسخه فروخته می‌شد. ماشا با گروهی از نوجوانان یهودی دوست صمیمی بود که با هم به یک مدرسه‌ی دولتی می‌رفتند و بیشتر وقت آزاد و تعطیلاتشان را در کنار هم سپری می‌کردند.

۱۹۳۳-۳۹: مایلیک، سارا و بقیه بچه های گروه، دوست داشتند عصرهای تابستان که به خیابان اصلی می‌رفتیم و یا در یک مغازه‌ی شکلات فروشی جمع می‌شدیم، به بحث‌های سیاسی بپردازند. ما بر اساس تبلیغات لهستانی‌ها که می‌گفتند تانک‌های آلمانی‌ها از مقواست،فکر می‌کردیم که اگر جنگی هم به راه بیافتد خیلی مختصر خواهد بود. اکنون آلمان، لهستان را اشغال کرده است. دیروز یک هواپیمای آلمانی با فاصله‌ی کم از بالای سر شهر عبور کرد و بمبی را بر روی سر مردمی که در صف نان ایستاده بودند، رها کرد.

۱۹۴۰-۴۴: نیروهای آلمان شهر کالوشین را اشغال کرده‌اند و خروج یهودی‌ها از خانه‌هایشان بعد از ساعات حکومت نظامی و خروج آن‌ها از منطقه یهودی‌ها، ممنوع شده است. در هر شرایطی، بیشتر مردم می‌ترسند از خانه خارج شوند مگر این که مسئله‌ی مهمی پیش بیاید، چون نمی‌شود پیش‌بینی کرد که چه موقع نازی‌ها دستگیری گروهی را برای تبعید به اردوگاه‌ها کار اجباری آغاز می‌کنند. من و خانواده‌ام بیشتر اوقات را در خانه سپری می‌کنیم به همین دلیل من نمی‌توانم دوستان خوبم را زیاد ببینم.

در سپتامبر سال ۱۹۴۲، والدین ماشا و حدود ۳۰۰۰ یهودی دیگر از شهر کالوشین به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید شدند. ماشا در ماه دسامبر به آنجا تبعید شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.