مکس لیبستر Max Liebster

مکس لیبستر Max Liebster

تاریخ تولد: February 15, 1915

رایشتباخ اودنوالد, آلمان

مکس یکی از سه فرزند خانواده‌ای یهودی و مذهبی در شهری کوچک در ایالت هسن آلمان بود. پدرش اصالتاً اهل لهستان بود. بعد از هشت سال تحصیل در مدرسه‌ی دولتی، مکس به مدت سه سال به دانشکده‌ی تجارت رفت و حرفه‌ی تزیئن ویترین را یاد گرفت. وی در سال ۱۹۲۹کاری در فیرن‌هایم دهکده‌ای در نزدیکی من‌هایم پیدا کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من برای یک فروشگاه لباس فروشی مسئول لباس‌های درون ویترین بودم. به غیر از آخر هفته‌ها که رژه‌ی نازی‌ها بود، بقیه‌ی روزهای هفته ،زندگی در فیرن‌هایم آرام بود. درست بعد از حمله‌ی آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹، روزی چند تن از دوستانم برای تفریح در فوتز‌هایم به دنبالم آمدند. بعد از آن، آنچه به یاد می‌آورم این بود که گشتاپو (سازمان پلیس مخفی آلمان نازی) من را به خاطر یهودی بودنم دستگیر کرد. من به زندان محلی فرستاده شدم و دارایی‌هایم ضبط شد.

۱۹۴۰-۴۴: بعد از چهار ماه از زندان آزاد شدم و به بازداشتگاه زاخسن‌هاوزن فرستاده شدم. در آنجا به صورت شانسی به پدر معلولم پیوستم. هنگامی که وی در آوریل ۱۹۴۰ فوت کرد، نازی‌ها به من اجازه دادند جسدش را به کوره‌ی آدم سوزی ببرم. بین سالهای ۱۹۴۱ و ۱۹۴۳ به بازداشتگاه نئونگام فرستاده شدم. سپس به آشویتس تبعید شدم جایی که برای ساختن کارخانه‌ی چسب سنتزی بونا که توسط شرکت I.G Farben اداره می‌شد، کار می‌کردم. در ژانویه ۱۹۴۵ مجبور شدم با پای پیاده به سمت گلاویتسه بروم و سپس به بوخنوالد منتقل شدم.

مکس در طی جنگ به شاهدان یهوده تغییر مذهب داد. وی پس از آزادی توسط ارتش ایالت متحده در سال ۱۹۴۵،در شهر آکس له بن فرانسه ساکن شد و در آنجا سازمان شاهدان یهوه را بنیان نهاد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.