میریام واترمن پینکوف  Mirjam Waterman Pinkhof

میریام واترمن پینکوف Mirjam Waterman Pinkhof

تاریخ تولد: ۵ دسامبر ۱۹۱۶

لوسدِرِخت, هلند

میریام در مزرعه‌ی خانوادگیشان در لوسدرخت بزرگ شد. والدینش که از یهودی‌های سکولار بودند، در سال ۱۹۱۴، دو سال قبل از تولد او از لهستان به آنجا نقل مکان کرده بودند. خانواده‌ی واترمن صلح طلب بودند. میریام به یک مدرسه‌ی مترفی در هیلورسام رفت. برادر و خواهر کوچکترش به مدرسه‌ی کیس بوک، یک مدرسه‌ی مترقی در بیلتهوون رفتند که آرمان‌های صلح جویانه و انسانی را آموزش می‌داد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۸ میریام تدریس در مدرسه‌ی کیس بوک را آغاز کرد. گروهی از پناهندگان آلمانی یهودی در ۱۹۳۹ به آن مدرسه آمدند. میریام در یک مکان بی سر و صدا بزرگ شده بود و تا قبل از رسیدن پناهندگان، در مورد هیتلر یا قوانین ضد یهود در آلمان چیزی نمی‌دانست. در نزدیکی مزرعه خانوادگیشان، خانه‌ای برای نگهداری مهاجران جوان یهودی بود که حدود ۶۰ آلمانی-یهودی نوجوان در آن نگهداری می‌شدند، و برخی از آنها، دانش‌آموز میریام بودند. یکی از رهبران آنها مناخم پینکوف نام داشت.

۱۹۴۰-۴۵: با حمله‌ی آلمان به هلند در ۱۹۴۰، بچه های یهودی از مدارس سکولار اخراج شدند. میریام یک مدرسه‌ی یهودی در خانه‌ی پدریش برپا کرد. در ۱۹۴۱، او در مورد طرح آلمان برای تبعید یهودی‌ها اطلاعاتی به دست آورد. او و مناخم می‌توانستند با دوستان مسیحیشان پنهان شوند، اما تصمیم گرفتند که نوجوانان یهودی را نیز نجات دهند پس با کمک جوپ وسترویل، مدیر مدرسه‌ی کیس بوک و دیگر دوستان یهودی و غیریهودیشان، یک گروه مقاومت تشکیل دادند. در سال ۱۹۴۴ میریام دستگیر و به برگن-بلزن فرستاده شد.

گروه مقاومت میریام بیش از ۳۰۰ نوجوان یهودی را نجات داد. حدود ۷۰ نفر از آنها از طریق اسپانیا به صورت غیر قانونی به فلسطین رفتند. میریام زنده ماند و در ۱۹۴۶ به فلسطین مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.