Mirjam Waterman Pinkhof

Mirjam Waterman Pinkhof

Doğum: 5 Aralık 1916

Loosdrecht, Hollanda

Mirjam, Loosdrecht'te ailesinin çiftliğinde büyüdü. Ebeveynleri, 1914'te—o doğmadan iki yıl önce—Amsterdam'dan buraya taşınmış laik Yahudilerdi. Waterman'lar barış yanlısıydı. Mirjam, Hilversum'da ilerici bir okula devam etti. Erkek kardeşi ve küçük kız kardeşi, Bilthoven'da bulunan barış yanlısı ve insanî ilkelere sahip, ilerici bir okul olan Kees Boeke Okulu'nda okuyordu.

1933–39: 1938'de Mirjam, Kees Boeke okulunda öğretmenliğe başladı. 1939'da bir grup Alman Yahudi mülteci okula geldi. Mirjam, dışarısıyla bağlantısı olmayan bir yerde yaşıyordu. Mülteciler gelinceye kadar Hitler’den ve Almanya'daki Yahudi karşıtı kanunlardan pek haberi yoktu. Ailesinin çiftliğinin yakınında 60 kadar Alman Yahudi gencin yaşadığı Yahudi Gençlik Göçü evi vardı. Bu gençlerden bazıları Mirjam'ın öğrencisiydi. Liderlerinden biri Menachem Pinkhof'tu.

1940–45: 1940'ta Almanlar Hollanda'yı işgal ettiğinde Yahudi çocuklar, laik okullardan atıldı. Mirjam ailesinin evinde Yahudi bir okul açtı. 1941'de Almanların Yahudileri sürgün etme planlarını öğrendi. O ve Menachem, Hıristiyan arkadaşlarıyla saklanabilirdi. Ancak Yahudi gençlerin de saklanması gerektiğine karar verdiler. Kees Boeke okulunun müdürü Joop Westerweel, diğer Yahudi ve Yahudi olmayan arkadaşların yardımıyla bir direniş grubu oluşturdular. 1944'te Mirjam tutuklandı ve Bergen-Belsen'e gönderildi.

Mirjam'ın direniş grubu 300'den fazla Yahudi genci kurtardı. 70 kadarı İspanya yoluyla Filistin'e sokuldu. Mirjam, hayatta kaldı ve 1946'da Filistin'e göç etti.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.