پولا نوزبام Pola Nussbaum

پولا نوزبام Pola Nussbaum

تاریخ تولد: 1922

راچکی, لهستان

پولا در یک خانواده‌ی یهودی به دنیا آمد، آنها در شهر کوچکی [در لهستان] که ۳ مایل از مرز آلمان فاصله داشت زندگی می کردند. خانواده او نسل به نسل در آن جا زندگی کرده‌ بودند. پدر پولا غاز به آلمان صادر می کرد و مادرش یک فروشگاه نساجی داشت. آن ها به همراه مادربزرگ پولا در یک خانه یک طبقه و بزرگ که از گچ خاکستری بنا شده بود، زندگی می کردند. در شهر راچکی جمعیت کوچکی از یهودیان زندگی می‌کردند و یک مدرسه عبری در آنجا بود که پولا برای تحصیل به آن جا می رفت.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۷پولا مقطع دبیرستان را در شهر سوواکی شروع کرد. او در ریاضی از بقیه دانش آموزان برتر بود و امیدوار بود که در دانشگاه در رشته مهندسی و نفت تحصیل کند. زمانی که در سپتامبر سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم شروع شد، پولا و پدرش برای مخفی کردن تعدادی از پارچه های قیمتی مادر پولا، به شهری در ۴۰ مایلی آن جا رفتند. پس از آن، خانواده نوزبام به سمت شرق و به سوی نواحی مرزی جماهیر شوروی فرار کردند.

۱۹۴۰-۴۲: در سال ۱۹۴۱ اعضای خانواده در منطقه گتوی اسلونیم بود. مادر پولا، دو دختر خود را فراری داد و به دست دوست مسیحی‌اش سپرد تا آن ها را مخفی کند، ولی وی قبول نکرد و دخترها را به جنگل فرستاد. در آن جا، آن ها با صحنه‌ی کشتار یهودیان مواجه شدند و توسط یک جنگل بان دستگیر شدند و به زور در صف افرادی که قرار بود اعدام شوند، قرار گرفتند. با این وجود آن ها توانستند فرار کنند. جنگل بان به سمت آن ها شلیک کرد ولی گلوله به آن ها اصابت نکرد. پس از آن او تبر خود را پرتاب کرد و پای پولا را زخمی کرد. آن دو خواهر به سمت شهری که در نزدیکی بود فرار کردند و در آن جا یک زن مسیحی تا اتمام کشتار دسته جمعی، آن ها را در زیر یک مبل مخفی کرد.

پولا و خواهرش به گتو بازگشتند و با مرگ مادرشان مواجه شدند. در ۲۹ ژوئن سال ۱۹۴۲، پولا با ضرب گلوله در هنگام فرار از گتو کشته شد. او ۱۹ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.