رابرت اسکوتکی  Robert Skutecky

رابرت اسکوتکی Robert Skutecky

تاریخ تولد: ۲۴ مارس ۱۹۰۳

برنو, چکسلواکی

رابرت دومین فرزند از سه فرزند خانواده‌ای یهودی در برنو، مرکز موراویایی بود. پدرش در آنجا شرکت حمل و نقل داشت. بین سالهای ۱۹۰۹ و ۱۹۲۰ رابرت با مادربزرگ بیوه‌اش که در همان نزدیکی زندگی می کرد، می زیست. او مدرسه‌ی متوسطه را در ۱۹۲۲ به پایان رساند و سپس به دانشکده تجارت بین الملل در وین رفت. وی در سال ۱۹۳۰، دکترای حقوق را از دانشگاه چارلز در پراگ دریافت کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من پس از پنج سال کارآموزی به عنوان وکیل، دفتر خودم را در ژانویه ۱۹۳۶ در برنو افتتاح کردم. سه سال بعد در مارس ۱۹۳۹ آلمانی‌ها، بوهمیا و موراویا را اشغال کردند. سه ماه پس از اشغال، من به دلیل یهودی بودن مجبور شدم از حرفه‌ی حقوق کناره گیری کنم. سپس آپارتمانم را از من گرفتند. پاییز همان سال درخواست ویزای خروج کردم اما به درخواست من پاسخی داده نشد.

۱۹۴۰-۴۵: من که از ممنوعیت کار، تخلیه آپارتمان و عدم دریافت ویزای خروج درمانده شده بودم، به دفتر مرکزی گشتاپو حمله بردم. من با لحن طعنه آمیز فریاد زدم که چه کار دیگری برای جلب رضایت آنها باید انجام دهم. به علت گستاخی کتک خوردم اما ویزای خروج را دریافت کردم. در ۱۴ فوریه ۱۹۴۰، من به منطقه‌ی یهودی فلسطین رسیدم. سال بعد به تیپ زرهی بریتانیا پیوستم و تا سال ۱۹۴۳ در آفریقای شمالی بر ضد آلمان جنگیدم و پس از آن به نیروهای چکسلواکی در اروپا پیوستم.

رابرت در ژوئیه ۱۹۴۵ در اروپا از ارتش چکسلواکی مرخص شد و پس از جنگ به برنو رفت. او در سال ۱۹۷۳ به اسرائیل مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.