سندور الکساندر بکشورن  Sandor Alexander Bokshorn

سندور الکساندر بکشورن Sandor Alexander Bokshorn

تاریخ تولد: ۴ ژانویهٔ ۱۹۱۲

بوداپست, مجارستان

سندور در بوداپست بزرگ شد. پدرش در آنجا پوست فروش بود. او تا ۱۴ سالگی به مدرسه‌ی یهودیان رفت و سپس به مدرسه‌ی بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی اداره می شد وارد شد . بعد از فراغت از تحصیل در سال ۱۹۲۹ وی به کار پدرش روی آورد. سندور قبل از ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی اقتصاد در دانشگاه بوداپست، به مدت یک سال در دانشگاه سوربن پاریس درس خواند.

۱۹۳۳-۳۹: من به عنوان یک یهودی در دانشگاه در اقلیت بودم زیرا قوانین ضد یهودی که در دهه ۱۹۲۰ تصویب شده بود ورود یهودیان را به دانشگاه محدود می کرد. هنگامی که ۲۳ سالم بود و درس‌هایم را تمام کرده بودم و فقط باید مقاله‌ی دکترایم را می نوشتم، کار در فروشگاه پدرم را از سر گرفتم. چاره‌ی دیگری نداشتم زیرا به دلیل یهودی بودنم شانس زیادی برای پیدا کردن کار در رشته‌ی خودم نبود.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰، اولین گروه از مردان یهودی توسط ارتش مجارستان برای خدمت نظام وظیفه نام‌نویسی شدند.؛ من به مدت سه ماه در مزرعه کار می‌کردم و کارم خشک کردن باتلاق بود. دو سال بعد در سال ۱۹۴۲، همان سالی که دکترایم را در اقتصاد گرفتم، دوباره برای خدمت اجباری انتخاب شدم. در سال ۱۹۴۴ ارتش مجارستان من را به مرزهای روسیه فرستاد. کار من ساختن سنگر و کندن گودال و کانال بود. بعد از عقب نشینی، من توسط ارتش شوروی اسیر شدم. ما یهودیان از طرفی به عنوان کارگر اجباری به کار سخت گمارده می‌شدیم و از طرف دیگر بعد از اسارت، به عنوان نیروهای دشمن با ما برخورد می‌شد.

سندور به اردوگاه‌های اسرای جنگی شوروی فرستاده شد، ابتدا در کارپاتیان و سپس در اوکراین. بعد از جنگ، او به بوداپست بازگشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.