سوزان اشتراوس Susan Strauss

سوزان اشتراوس Susan Strauss

تاریخ تولد: ۹ ژانویهٔ ۱۹۲۶

واخا, آلمان

سوزان در واخا، شهری کوچک در تورینگیان بزرگ شد. خانواده‌ی وی بیش از ۴۰۰ سال ساکن آنجا بودند. پدرش هرمان، یک فروشگاه داشت و مادرش برتا از خانه و کودکان نگهداری می‌کرد. سوزان یک خواهر کوچکتر به نام برونهیلد داشت. خانواده‌ی اشتراوس یکی از ۲۵-۳۰ خانواده‌ی یهودی ساکن واخا بودند.

۱۹۳۳-۳۹: کمی پس از قدرت گرفتن نازی‌ها، بسیاری از دوستان سوزان دیگر با او بازی نکردند. در ۱۹۳۸ او مجبور شد مدرسه‌ی دولتی را ترک کند. نوامبر همان سال، نازی‌ها کشتاری را در کل آلمان به راه انداختند که به کریستالناخت (شب شیشه شکسته) معروف است. در واخا، اعضای محلی حزب، فروشگاه خانواده را تخریب کردند و پدر را در بازداشتگاه بوخنوالد زندانی کردند. او چهار هفته بعد آزاد شد به شرطی که فوراً آنجا را ترک کند. در ۱۹۳۹ او به بلژیک گریخت. سوزان، مادرش، مادربزرگش و خواهرش به برلین که جامعه‌ی یهودی بزرگی داشت، نقل مکان کردند.

۱۹۴۰-۴۴: در طی جنگ، سوزان برای کار اجباری به خدمت گرفته شد. او برای زیردریایی‌ها گیرنده می‌ساخت. پدرش در ۱۹۴۰ به ایالات متحده رسید اما نمی‌توانست خانواده اش را از آلمان خارج کند. در ژانویه ۱۹۴۲، سوزان و خانواده‌اش به گتوی ریگا در لتونی اشغالی، تبعید شدند. مادربزرگش، یتخن به جنگلی در همان اطراف برده و کشته شد. سوزان، مادرش و خواهرش به کار اجباری در گتو و در بازداشتگاه کایزروالد گمارده شدند. در پاییز ۱۹۴۴ با رسیدن ارتش شوروی، آنها به بازداشتگاه اشتات‌هوف تبعید شدند. از اشتات‌هوف، سوزان به اردوگاه فرعی سوفین‌والد منتقل شد که زندانیانش مجبور بودند به راهسازی بپردازند.

در فوریه ۱۹۴۵، اس‌اس زندانیان را به راهپیمایی مرگ فرستاد. سوزان توسط نیروهای شوروی در ۱۰ مارس ۱۹۴۵ آزاد شد. مادرش در اردوگاه کار اجباری تورن (تورون) و خواهرش در اشتات‌هوف کشته شده بودند. سوزان پس از جنگ ازدواج کرد و همراه با همسر و خانواده‌اش به ایالات متحده مهاجرت کرد و به پدرش پیوست.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.