ولادان پوپویچ  Vladan Popovic

ولادان پوپویچ Vladan Popovic

تاریخ تولد: 1898

گنییلان, یوگسلاوی

ولادان بزرگترین فرزند از پنج فرزند خانواده‌ای ارتدکس صربی ثروتمند در روستای گنییلان در بخش صرب یوگسلاوی بود. او به مون پلیه فرانسه رفت و از دانشگاه، مدرک حقوق گرفت. هنگامی که به یوگسلاوی برگشت، در بلگراد به عنوان وکیل مشغول به کار شد. او ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد.

۱۹۳۳-۳۹: همسر ولادان در ۱۹۳۳ درگذشت و دختر ۴ ساله‌اش با خاله‌ی مادرش زندگی می‌کرد. در همین حین ولادان فعالیت حقوقیش را گسترش داد و پرونده‌های خارج از یوگسلاوی را پذیرفت. او با آندیلیکا، یک دکتر اسلونیایی نامزد کرد و دخترشان در بلگراد به آنها پیوست. هنگامی که در سپتامبر ۱۹۳۹ جنگ در اروپا گسترش یافت، یوگسلاوی اعلام بی طرفی کرد.

۱۹۴۰-۴۳: آلمانی‌ها در۶ آوریل ۱۹۴۱، روز یکشنبه‌ی نخل، شروع به بمباران بلگراد کردند و شش روز بعد وارد شهر شدند. ولادان، دخترش و نامزدش به جنوب، مرکز صربستان فرار کردند. نامزد ولادان در یک بیمارستان کار پیدا کرد و ولادان وسائل پزشکی را به طور غیرقانونی از بیمارستان به پارتیزان‌ها می رساند. در مارس ۱۹۴۳، پس از تقریباً دو سال کار با نیروی مقاومت، ولادان در روستای کوچوو توسط یک فاشیست صرب محلی دستگیر شد. ولادان دو روز شکنجه شد اما هیچ اطلاعاتی را افشا نکرد.

در ۱۶ مارس ۱۹۴۳، ولادان به علت ترکیدن کلیه‌هایش در حین مراحل بازجویی در کوچوو جان سپرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.