ولف هیملفارب Wolf Himmelfarb

ولف هیملفارب Wolf Himmelfarb

تاریخ تولد: ۱۹ ژوئن ۱۹۲۷

کوپشونیتزا, Koprzewnica لهستان

ولف بزرگترین فرزند از سه فرزند خانواده‌ای یهودی مذهبی ییدیش زبان در کوکشوونیسا، شهری کوچک در جنوب لهستان بود. پدرش یک فروشگاه خواربار را اداره می‌کرد و مادرش پنجشنبه‌ها به او کمک می‌کرد. فروشگاه در خانه‌ی مادربزرگ ولف واقع شده بود و ولف و برادرش ایزیک و خواهرش خَنا، در حیاط بزرگ پشت خانه بازی می‌کردند.

۱۹۳۳-۳۹: من یک سال دیر در ۸ سالگی مدرسه را شروع کردم تا من و برادر کوچکترم بتوانیم از یک سری کتاب مشترک استفاده کنیم. در سال سوم، کودکان یهودی و غیریهودی جدا شدند. من قبل از حمله‌ی آلمان [به لهستان] در سال ۱۹۳۹، تنها توانستم چهار کلاس را تمام کنم. هنگامی که نیروهای آلمان وارد شهر شدند، من در خیابان بودم. آنها تمام خانه‌ها را تخلیه کردند و همه را مجبور کردند در میدان مرکزی جمع شوند. پس از حدود پنج ساعت آنها به همه اجازه دادند به خانه برگردند.

۱۹۴۰-۴۴: در فوریه ۱۹۴۲، یهودی‌های کوکشوونیسا به اجبار به یک گتو منتقل شدند. در آن سال، قبل از تولد ۱۵ سالگیم، آلمانی‌ها مرا به کار در کارخانه‌ی تسلیحات در اسکاژیسکو [کامین] فرستادند. من که قبلاً برق را ندیده بودم، باید با یک ماشین سریع کار می‌کردم. سرپرست من در اردوگاه A، یک آلمانی پیر بود که با عصا راه می‌رفت، او هر زندانی را که خسته به نظر می‌رسید می‌کشت. وی سگش را مانند انسان و زندانی‌ها را مانند سگ صدا می‌زد. در حالیکه به یک زندانی اشاره می‌کرد، می‌گفت: «پسر، این سگ رو بگیر».

ولف بعداً به اردوگاه‌هایی در چنستوخُوا، بوخنوالد و شلیبن تبعید شد و در ترزین‌اشتات در مه ۱۹۴۵ آزاد شد. در ۱۹۵۰ او به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.