Herszel Gerszonowicz

Herszel Gerszonowicz

Data urodzenia: 1917

Miechów, Polska

Herszel był czwartym z ośmiorga dzieci żydowskich rodziców; urodził się w południowo-środkowej Polsce. Jego ojciec był operatorem maszyn i ślusarzem. Herszel należał do syjonistycznej organizacji młodzieżowej Ha-Szomer Ha-Cair, i grał w piłkę nożną w żydowskiej drużynie. Jako czternastolatek odszedł ze szkoły, aby zostać czeladnikiem u ojca swojej przyrodniej siostry, który był krawcem.

1933-39: Herszel pracował w Miechowie jako krawiec, gdy 1 września 1939 r. Niemcy najechali Polskę. Jego rodzice postanowili, że wraz z bratem, Pinchasem, powinien uciec do okupowanej przez Sowietów części Polski. Bracia szli pieszo i nie mogli dorównać tempem niemieckiemu oddziałowi zmotoryzowanemu, który doścignął ich ok. 240 km na wschód od Miechowa. Musieli więc wrócić do domu.

1940-44: Na początku 1941 r. Niemcy zapędzili miechowskich Żydów na kilka ulic otaczających synagogę, które ogrodzili drutem kolczastym. Jako krawiec Herszel był przez Niemców uważany za wykwalifikowanego robotnika. Miał większe szczęście niż jego przyjaciele, których zmuszono do pracy przy robotach drogowych, gdzie nieustannie groziło im pobicie lub rozstrzelanie. W lipcu 1942 r. zebrano wszystkich mieszkańców getta i zaprowadzono na dworzec, gdzie władowano ich do pociągów towarowych. Herszel został na miejscu wraz z grupą ok. 25 wykwalifikowanych robotników.

Herszel trafił później do więzienia w Miechowie; został zamordowany na początku 1943 r.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.