Eylül 1939'dan Kasım 1942'ye kadar II. Dünya Savaşı'nın ilk üç yılında elde edilen bir dizi askerî başarı, Almanya'nın Avrupa kıtasına hâkim olmasını sağladı.

Polonya’nın işgalinden sonra Alman birliklerinin Varşova’daki yürüyüşü.

Almanya, Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etti. Polonyalılar, birkaç hafta içinde teslim oldu. Almanlar, eski serbest Danzig kentini ve tüm Batı Polonya'yı, Batı Prusya, Poznan, Yukarı Silezya ve Lodz (adı Litzmannstadt olarak değiştirildi) illeriyle birlikte ilhak etti. Orta ve Güney Polonya, Ekim 1939'da Polonya Genel Hükümeti olarak birleştirildi.

Almanya’nın Norveç’i işgali ve deniz savaşı

Almanya, 1940'ın Nisan ve Haziran ayları arasında Danimarka ve Norveç'i ele geçirdi. Almanlar, seçimlerin yasaklanmasına rağmen Danimarka hükümetinin görevde kalmasına ve ülkeyi idare etmesine izin verdi. Norveç, Alman askerî ve SS/Polis işgal yetkilileriyle iş birlikçi Norveç polisi ve idaresiyle yöneten bir Alman Reich Komiseri'nin idaresi altına girdi.

Svastika bayrağı Versailles ve Paris üzerinde dalgalanıyor

Alman kuvvetleri, 10 Mayıs 1940 günü Batı Avrupa'yı işgal etti. Lüksemburg aynı gün teslim oldu ve sonunda Almanya'ya ilhak edildi. Hollanda ordusu, 15 Mayıs'ta teslim oldu. Belçikalılar ise 28 Mayıs'ta silah bıraktı. Hollanda, bir Alman Reich Komiseri'nin yönetimi altına girdi. Alman mülkî idaresi, iş birlikçi Hollanda idaresini yönetmeye başladı. Belçika, Alman askerî işgaline uğradı. Fransa, 22 Haziran 1940 günü Nazilerle mütareke imzaladı. Mütareke şartlarına göre, Kuzey Fransa ve Fransa'nın Atlantik kıyıları Alman askerî işgali altına ve Güney Fransa, Akdeniz kıyısı da dâhil olmak üzere, I. Dünya Savaşı kahramanı Henri Petain liderliğindeki bir iş birlikçi Fransız hükümetinin yetki alanına girdi. Vichy Fransası olarak bilinen bu rejim, savaş sırasında sözde tarafsız olsa da yürüttüğü dış ve iç politikalarda tamamiyle Nazi Almanyası'na bağımlıydı. Müttefiklerin Kasım 1942'de Fransız Kuzey Afrikası'na başarılı şekilde çıkmasından sonra Alman birlikleri, Güney Fransa'yı işgal etti.

Saraybosna

Nazi Almanyası, Mart 1941'de Mihver müttefiki İtalya'ya yardım etme amacıyla Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal etti. Yugoslavya, iki hafta içinde dağıldı. Almanlar, İtalyan müttefikleriyle birlikte Slovenya'yı bölerek ülkenin kuzeydoğusunu ilhak etti; faşist Ustasa hareketinin liderliğinde bağımsız bir Hırvat devletini (Bosna Hersek'i de içeren) destekledi ve Sırbistan'ı askerî işgal altına aldı. Yunanistan, kuzeybatı kıyısını İtalya'nın ilhak ettiği Arnavutluk'a ve Trakya'yı Bulgaristan'a kaptırdıktan sonra Alman ve İtalyan işgal bölgelerine ayrılarak Alman ve İtalyan askerî idaresi altına girdi.

Alman birlikleri, İtalyan mevkidaşlarının İngiliz kuvvetlerini İtalya kontrolündeki Libya'dan çıkarmasına ve İngiltere kontrolündeki Mısır'ı 1941 baharında işgal etmesine de yardımcı oldu.

Nazi Almanyası, Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal etti. Almanlar, Sovyetler Birliği'nin Alman-Sovyet Paktı'na göre 1939'da işgal ve ilhak ettiği Doğu Polonya'dan Sovyet kuvvetlerini çıkardıktan sonra Bialystok bölgesinin idaresini Doğu Prusya'ya bağladı ve Güneydoğu Polonya'da bulunan Lvov yakınlarındaki Doğu Galiçya'yı Generalgouvernement'a ekledi.

Sovyetler Birliği’nin işgali

Alman Birlikleri, 1941 Temmuz'undan Aralık başına kadar Baltık devletlerini (Estonya, Letonya ve Litvanya), Belarus'u, Ukrayna'nın büyük bir bölümünü ve Rusya topraklarının genişçe bir kısmını ele geçirdi. Almanlar, 1941'in Aralık ayı başlarında kuzeyde Leningrad'ı kuşatma altına aldı, merkezde Moskova dolaylarına ulaştı ve güneyde Kafkaslara açılan kapı olan Rostov'u ele geçirdi.

Sovyetler Birliği’nin işgali, 1941-1942

1941-1942 kışında Sovyet ordusu tarafından ağır yenilgilere uğratılan Alman birlikleri, 1942 yazında saldırılarını sürdürdü. Sonbahar başlarında Mihver ilerleyişinin coğrafi sınırlarına ulaştılar: Sovyetler Birliği'ndeki Stalingrad ve Kafkasya bölgesinin orta kısmı ile Mısır'daki El-Alameyn.

Kasım 1942 ile Temmuz 1943 arasında savaşın gidişatı Almanya aleyhine döndüğünde Alman birlikleri, yine de doğrudan Alman hâkimiyetini yaymaya devam etti. İtalyanların Eylül 1943'te Müttefiklere teslim olmasının ardından Almanlar, Kuzey ve Orta İtalya'yı, İtalyan işgali altındaki Yunanistan'ı, Yugoslavya'yı ve Arnavutluk'u işgal etti. Alman birlikleri, Mart 1944'te Mihver ittifakından ayrılmasını engellemek için Macaristan'ı işgal etti. Sovyetler, Ağustos 1944'te Doğu Prusya sınırından Almanya topraklarına saldırılar düzenlerken bile Alman birlikleri, bir ayaklanma başlatan Slovak direnişinin ardından Slovakya'yı işgal etti.

Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğraması, 1942-1945