Film

Swastika bayrakları Versay ve Paris üzerinde dalgalanıyor

Almanların Kuzeybatı Avrupa ve Fransa'nın içlerinde açtıkları Batı Cephesi, Müttefik sınırlarını yerle bir etti. Altı hafta içinde İngiltere Kıta'dan kuvvetlerini çekti ve Fransa Almanya ile ateşkes imzalanması talebinde bulundu. Fransa'nın başkenti Paris, 14 Haziran 1940'ta düştü. Bu sahnede zafer kazanmış Alman Kuvvetleri’nin Versay ve Paris'teki Eyfel Kulesi'nde göndere swastika bayraklarını çekmesi görülüyor. Fransa krallarının geleneksel mekanı Versay'ın Almanlar için sembolik açıdan anlamı büyüktü: Versay 1871'de Alman İmpratorluğu'nun ilanının yapıldığı ve 1919'da Versay Antlaşması'nın imzalandığı yerdi. Versay Anlaşması, I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Almanya'ya aşağılayıcı barış şartlarını kabul ettirdi.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • National Archives - Film
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.