Film

Nürnberg Yasaları ilan edildi

Hermann Goering, yedinci Nazi Parti Kongresi’nde Nuremberg Yasaları için açılış konuşmasını yapıyor. Bu yasalar, Alman vatandaşlığını kan bağına göre tanımlamış ve Almanlar ile Yahudiler arasında evliliği yasaklamıştır. Reichstag’in (Alman Parlamentosu) özel bir oturumunda yasaların çıkarılması, Yahudilere karşı Nazi tedbirlerinin yoğunlaşacağına işaret etmektedir.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.