Film

Nürnberg Yasaları ilan edildi

Hermann Goering, yedinci Nazi Parti Kongresi’nde Nuremberg Yasaları için açılış konuşmasını yapıyor. Bu yasalar, Alman vatandaşlığını kan bağına göre tanımlamış ve Almanlar ile Yahudiler arasında evliliği yasaklamıştır. Reichstag’in (Alman Parlamentosu) özel bir oturumunda yasaların çıkarılması, Yahudilere karşı Nazi tedbirlerinin yoğunlaşacağına işaret etmektedir.

Deşifre Edilmiş Metin

Yalnızca Alman ya da yakın akraba kanından olup Alman halkına ve imparatorluğa sadakatle hizmet etmeye istekli ve uygun olduğunu davranışlarıyla ortaya koyan bir kişi Reich vatandaşı olabilir. Alman ya da yakın akraba kanından vatandaşlar ile Yahudiler arasında evlilik yasaktır!


  • National Archives - Film

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.