Elka Rosenstein

Elka Rosenstein

Doğum: 1916

Sokolow Podlaski, Polonya

Elka, 5000'e yakın büyük bir Yahudi nüfus barındıran Orta Polonya'daki bir sanayi kasabasında, Sokolow Podlaski'de, yaşayan Yidce konuşan Yahudi bir ailede büyüdü. Ortaokuldan mezun olduğunda 14 yaşındaydı. Eğitimini tamamladıktan sonra terzilik yapmaya başladı. Kasabadaki çeşitli elbise satıcıları için elbise dikiyordu.

1933–39: Elka, 1 Eylül 1939'da Almanya ve Polonya arasındaki savaş patlak verdiğinde bekârdı ve ailesiyle yaşıyordu. Naziler 20 Eylül'de kasabaya girmeden önce Sokolow Podlaski'nin pazar yeri ve diğer sivil hedefler, Alman uçakları tarafından bombalanmıştı. Üç gün sonra da kasabanın sinagogu ateşe verilerek Yahudilere ait ne varsa yağmalandı.

1940–42: İki yılı aşkın bir süre boyunca Almanlar, Sokolow Podlaski'de yaşayan Yahudilere çeşitli kısıtlamalar getirdi ve en sonunda da tanınmaları için elbiselerine Yahudi yıldızı takma zorunluluğu getirdiler. 28 Eylül 1941'de Almanların kurduğu gettoda toplanan 4000 Yahudinin içinde Elka ve ailesi de vardı. Bir yıl kadar sonra Yahudi inancının en kutsal bayramı olan Kefaret Günü’nde Almanlar, gettodaki insanları toplamaya başladı. Elka ve ailesi, bir yük vagonuna bindirildi.

22 Eylül 1942’de Elka ve ailesi, Treblinka imha kampına sürüldü ve orada yaşamlarını kaybetti. Elka, öldüğünde 26 yaşındaydı.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.