Israel Yitzak Kisielnicki

Israel Yitzak Kisielnicki

Doğum: 1920

Kaluszyn, Polonya

Israel Yitzak, Varşova’nın 60 km kadar doğusunda yoğun şekilde Yahudilerin yaşadığı küçük Kaluszyn kasabasında yaşayan Yahudi bir ailenin üç çocuğundan en küçüğüydü. Israel'in annesi ev hanımıydı, babası ise iş nedeniyle sık sık at sırtında ya da trenle Varşova’ya giden bir tüccardı. Israel devlet ilkokuluna gidiyor, ayrıca dinî eğitim de alıyordu.

1933–39: Almanya Polonya'yı birkaç gün önce işgal ettiğinde Almanlar Polonya'yı ele geçirince ne olacağından korkan, benim yaşımdaki birçok çocuk, 133 kilometre doğuya, SSCB'ye kaçtı. Ben evde başka çocuğu kalmayan ailemle kaldım. Bombardıman merkezdeki evimizi yıktığı için kasabanın dışına taşındık. Alman askerleri, şimdi Kaluszyn'deler ve hakaret olarak bazı Yahudilerin sakallarını kesiyorlar.

1940–42: Kaluszyn'deki koşullar kötüleşti. Önceleri, bombardımandan sonra, çoğu Yahudi aile sinagoga, kamu hamamına, bira fabrikasına ve tabakhaneye sığındı. Sonra Almanlar, diğer kasabalardan yüzlerce Yahudi'yi Kaluszyn'a "yeniden yerleştirmeye" başladılar. Yemek ve fazla kalabalık büyük bir sorun hâline geldi. Herkes bitlendi ve tifüs yayılmaya başladı.

Israel, 1942 sonlarında Almanlar gettoyu tasfiye edip nüfusunu Treblinka imha kampına sürmeden önce tifüsten öldü.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.