Tania Marcus

Tania Marcus

Doğum: 16 Haziran 1928

Vilna, Polonya

Tania, Yahudilerin nüfusun yarısından fazlasını oluşturduğu Polonya kasabası Smorgonie’de büyüdü. Babası başarılı bir tüccardı. Tarım makinesi satıyor ve ihraç etmek için keten alıyordu. Sıklıkla yolculuk yapan, varlıklı bir tüccar olan büyükbabası Smorgonie’ye ilk kamyonu getirdi. Marcus ailesi şehrin canlı Yahudi kültür hayatında yerini alıyordu. Tiyatroya gidiyor, sanat konulu konuşmalara ev sahipliği yapıyorlardı.

1933–39: 1 Eylül 1939’da Alman birlikleri Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı tetikledi. Onaltı gün sonra Sovyet orduları, doğudan içeriye sokuldu ve Smorgonie’yi ele geçirdi. Tania beşinci sınıfa henüz başlıyordu. Sovyet yetkililer hızla komünist politikaları uygulamaya başladı. “Kapitalist” saydıkları kişilerin işletmelerine, mallarına ve değerli eşyalarına el koyuyorlardı. Marcus ailesi işlerini ve servetlerini kaybetti. Tania’nın Yahudi okulu, derslerin Rusça yapıldığı bir Rus okuluna dönüştürüldü.

1940–44: 22 Haziran 1941 Pazar günü Alman ordusu, Sovyetler Birliği’ni işgal etti ve aynı gün Smorgonie’yi ele geçirdi. Marcus’lar doğuya, Lebedev’e kaçtı. Ancak kısa sürede yakalandılar. Tania, annesi ve ablasıyla eve döndü. Hemen ardından SS mobilize katliam birliklerinin babasını vurmuş olduğunu öğrendi. Küçük erkek kardeşi Nathan, Lebedev’den geri döndü ve birkaç hafta sonra aile Smorgonie gettosuna taşınmaya zorlandı. İki yıl sonra Marcus’lar Kovno gettosuna nakledildi. Mart 1944’te SS subaylar—dokuz yaşındaki Nathan’da dâhil olmak üzere—1.000 çocuğu burada vurarak öldürdü.

Stutthof toplama kampına götürülen Tania, annesi ve ablası, Ocak 1945’te ölüm yürüyüşüne gönderildi. Tania tifüs kaptı ve bilincini kaybetti. Komadan çıktığında Sovyet birlikleri tarafından özgürlüklerine kavuşturulduklarını anladı. Tania, Almanya’daki birçok Yahudi mülteci kampında İbranice öğretmenliği yaptı ve 1950’de Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.