Tanikliklar

David Stoliar

1936’da David, babasıyla yaşamak üzere Bükreş’e göç etti. Romanya Almanya’nın etkisine girdikçe Romanya yetkilileri, Yahudilere karşı her geçen gün artan sert yaptırımlarla ortaya çıktılar. Yahudi karşıtı kışkırtmalar artarken Yahudiler, Bükreş sokaklarında ve halka açık diğer yerlerde saldırılara maruz kaldılar. Babası, David’in ülkeyi terk etmesine karar verdi ve Filistin’e kaçabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptı. David, Aralık 1941’de eski bir sığır gemisi “Struma”ya binerek Karadeniz’de bir liman şehri olan Constanta yoluyla Romanya’dan ayrıldı. Gemi, motor arızasına karşın Filistin rotasının ilk durağı olan Türkiye’nin İstanbul şehrine güçlükle varmayı başardı. Türk makam ve mercileri, seyahatleriyle ilgili pazarlıklar devam ederken yolcuların karaya çıkmasına izin vermedi. En nihayetinde yolculara geçiş iznini reddedip açık denizlerle baş edebilecek durumda olmayan “Struma”yı yeniden Karadeniz’e teslim ettiler. Aradan birkaç saat geçmeden mihver nakliyatını kontrol amacıyla devriye gezen bir Sovyet denizaltısı, “Struma”yı yanlışlıkla torpilledi. 769 Yahudi yolcudan sadece David hayatta kalabilmişti.

Deşifre Edilmiş Metin

Güverteden kopan bir parça görmüştüm, parmaklıkları vardı; tam olarak, net olarak göremediğiniz şeyler… Ama insanlar bu parmaklıklara tutunuyordu; insanlar yok oldukça, öldükçe ya da soğuktan dondukça bu güverte parçası yukarıya doğru yükseliyordu ve sonunda, nasıl söylesem, nasıl anlatsam, yaklaşık beş metre eninde, altı metre boyunda bir enkaz parçası… İşte bunun gibi birşey… [Röportajı yapan kişi] Ahşaptan mı? [David] Ahşaptan, bir parça, güverte oldukça kalındı ve ben bu parmaklıklardan bir tanesine tutunuyordum. [Röportajı yapan kişi] Suyun içinde miydiniz? [David] Evet, suyun içinde. Sadece bu parçayı çevirerek güvertenin en üstüne çıktım ve insanlar boğulurken doğal olarak güverte hafifleşiyor, yüzeye çıkıyor… Yani sonunda bu güvertedeydim, ah, aşağı yukarı suyun 30 santimetre üstünde. Bu süre boyunca ben hâlâ suyun içindeydim ama en azından yüzmek gibi bir gereksinimim de yoktu artık.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.