Tanikliklar

Thomas Buergenthal

Şu anda uluslararası yargıç olan Thomas Buergenthal, Auschwitz ve Sachsenhausen toplama kamplarından kurtulan en genç kişilerden biriydi. 17 yaşında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Yargıç, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi başkanlığı ve El Salvador için Birleşmiş Milletler Gerçek Komisyonu üyeliği görevlerini üstlendi. Buergenthal, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Holokost Anı Müzesi’nin Vicdan Komitesi başkanıydı. Buergenthal, Mart 2000’de Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin üyesi oldu ve bu görevi hâlâ devam ettirmektedir.

Deşifre Edilmiş Metin

Nuremberg’e, yargılanan suçlara ve sanıklarının bir kısmının, mesela, insanlığa karşı nasıl suçlar geliştirdiğine ve işlediğine baktığınızda ilginç bir şey görürsünüz. Nuremberg’de insanlığa karşı işlenen suç, yalnızca savaş zamanında işlenebilen bir suç olarak görülmüştü. Çünkü Müttefiklerin bir kısmı bunda ısrar etmişti ve bunun ötesine geçecek yeterli uluslararası hukukî içtihat olmadığını düşünüyorlardı. Günümüzde insanlığa karşı işlenen suçların barış zamanında da gerçekleşebileceği ve savaş zamanının gerekli olmadığı genel kabul görmektedir. Bence bazı Müttefikler, yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri, 1920’li yıllarda, savaşı yasadışı hâle getiren Briand sözleşmesi gibi çok sayıda antlaşma yapıldığı ve böylece savaş başlatmaktan, planlamaktan sorumlu tutulanların, savaş suçundan yargılanması için temel oluşturulduğu için barışa karşı işlenen suçu tercih etti. Barışa karşı işlenen suçlara odaklanmanın nedenlerinden biri de o tarihlerde bu hususta diğer suçlara karşı, savaş suçu hariç, daha fazla kanun olduğunun düşünülmesiydi. Çünkü o zamanlar savaş suçu zaten bu husustaki çeşitli antlaşmalarda yeterince geliştirilmişti. Ama insanlığa karşı işlenen suçlar ve tabii ki soykırımla ilgili hususlar henüz çok erken aşamadaydı.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum

Paylaş

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.