Tanikliklar

Thomas Buergenthal

Şu anda uluslararası yargıç olan Thomas Buergenthal, Auschwitz ve Sachsenhausen toplama kamplarından kurtulan en genç kişilerden biriydi. 17 yaşında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Yargıç, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi başkanlığı ve El Salvador için Birleşmiş Milletler Gerçek Komisyonu üyeliği görevlerini üstlendi. Buergenthal, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Holokost Anı Müzesi’nin Vicdan Komitesi başkanıydı. Buergenthal, Mart 2000’de Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin üyesi oldu ve bu görevi hâlâ devam ettirmektedir.

Deşifre Edilmiş Metin

Mesela, kavram olarak Milosevic’in yargılanmasına bakarsanız “Bu dava yıllarca sürdü. Hangi amaca hizmet ediyor?” diyebilirsiniz. Sanırım cevap, bundan kaçınılması gerektiğidir. Öte yandan, Milosevic’in durumunda olana baktığınızda eski bir devlet başkanının uluslararası mahkemenin karşısına ilk kez çıktığını görürsünüz. Bundan ders almalıyız. Bu olayda meydana gelen sorunların tümünü önceden göremezdik. Açıktır ki bir yargılamanın bu kadar uzun sürmesi, sanığın oynanan tüm oyunları oynamasına izin verilmesi akla yatkın değil. Aynı zamanda yargılamayı bu noktada aceleye getirmek de büyük hata olur. Ancak bundan ders alabiliriz ve bence ileride bu kadar uzun gecikmeleri engelleyecek ve bir sanığın, Milosevic’in yaptığı şeyi yapmasını, adil yargılanma hakkından mahrum bırakmadan önleyecek fikirler bulabiliriz. Burada bir denge söz konusu ama gecikme çok uzun. Gecikmiş adalet, engellenmiş adalettir. Gerçekte, onu onca yıl boyunca sanık sandalyesine oturtmak adalettir. Bunun, kurbanların gözünde engellenmiş adalete örnek teşkil edip etmediğinden emin değilim. Bence kurbanlar, onun mahkûm edildiğini görmek ister ama onu orada görmekten de büyük mutluluk duyarlar.


  • US Holocaust Memorial Museum

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.