Eugenics poster entitled "The Nuremberg Law for the Protection of Blood and German Honor." [LCID: 94188]
Detaylar
Fotograf

“Alman Kanını ve Alman Onurunu Koruma Yasası” başlıklı soy ıslahı posteri. Resimde biçimlendirilmiş bir harita.

“Alman Kanını ve Alman Onurunu Koruma Yasası” başlıklı soy ıslahı posteri. Resimde Orta Almanya’nın sınırlarının biçimlendirilmiş bir haritası, bunun üzerine uygulanmış şemada Ariler ile Ari Olmayanlar arasındaki evliliklerin yasaklanma derecesi ve Alman Kanını Koruma Yasası’nın metni görülmektedir. Alttaki Almanca metinde “Kanın saflığının korunması Alman halkının hayatta kalmasını temin eder” yazmaktadır.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Hans Pauli
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.