Postwar portrait of Piotr Kolenda. He was a landowner from Nowogrodek who knew both the Dzienciolski and Bielski families before ... [LCID: 60237]
Detaylar
Fotograf

Piotr Kolenda’nın savaş sonrası portresi. Kendisi Nowogrodek’te yaşayan bir toprak sahibiydi.

Piotr Kolenda’nın savaş sonrası portresi. Kendisi Nowogrodek’te yaşayan bir toprak sahibiydi. Dzienciolski ve Bielski ailelerini savaştan önce tanıyordu. Ormana güvenli biçimde varmaları için kadınlara yardım etmiş ve ormanda oldukları süre içinde Bielski grubunun üyelerine yardımcı olmayı sürdürmüştür.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Larry Rosenbach

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.