Roundup of the Jews of Lubny, shortly before they were massacred by Einsatzgruppe detachments. [LCID: 83575]
Detaylar
Fotograf

Lubny Yahudilerinin Einsatzgruppe askerleri tarafından toplu katliama uğratılmadan hemen önce toplanması.

Lubny Yahudilerinin Einsatzgruppe askerleri tarafından toplu katliama uğratılmadan hemen önce toplanması. Aslı renkli olan bu fotoğraf, bir Alman askerî fotoğrafçısı tarafından çekilen bir dizi fotoğraftan biriydi. Söz konusu koleksiyondan alınan kopyalar savaş suçları mahkemelerinde kanıt olarak kullanıldı. 16 Ekim 1941, Lubny, Sovyetler Birliği.


Etiketler


  • Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.