Listing of Jews for deportation to Riga, Latvia [LCID: 2015gq8x]
Szczegóły
Dokument

Lista Żydów wyznaczonych do deportacji do Rygi na Łotwie.

SS przygotowało listy Żydów skierowanych do deportacji do gett, obozów koncentracyjnych oraz ośrodków zagłady. Dokument ten dostarcza nazwiska, daty urodzenia, stan cywilny oraz adresy Żydów "ewakuowanych" 20 listopada 1941 roku z Niemiec do getta w Rydze w okupowanej przez nazistów Łotwie.  


Tagi


  • US Holocaust Memorial Museum, gift of Beno Helmer

Ta zawartość jest dostępna w następujących językach

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.