Photograph from SS General Juergen Stroop's report showing the Warsaw ghetto after the German suppression of the ghetto uprising. [LCID: 34091a]
Szczegóły
Zdjęcie

Zdjęcie z Raportu Stroopa

Zdjęcie z raportu generała SS Jürgena Stroopa przedstawiające getto warszawskie po stłumieniu przez Niemców przeprowadzonego w nim powstania. Stroop, dowódca sił niemieckich, które stłumiły powstanie w getcie warszawskim, stworzył album ze zdjęciami oraz innymi materiałami. Album ten został później nazwany „Raportem Stroopa”. Po prawej stronie tego zdjęcia z albumu widoczna jest kolumna Żydów deportowanych z getta. Warszawa, Polska, kwiecień–maj 1943 r.


Tagi


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.