Λεπτομέρειες
Αντικείμενα

Εξώφυλλο της Αναφοράς Stroop

Ο Υποστράτηγος των SS Juergen Stroop, διοικητής των γερμανικών δυνάμεων που κατέστειλαν την εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας, συνέταξε ένα λεύκωμα φωτογραφιών και άλλων υλικών. Το λεύκωμα, που αργότερα έγινε γνωστό ως «Η Αναφορά Stroop», παρουσιάστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο στο Διεθνές Στρατοδικείο στη Νυρεμβέργη. Εδώ, το εξώφυλλο του λευκώματος φέρει τη σφραγίδα που δηλώνει ότι έχει υποβληθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο Διεθνές Στρατοδικείο.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Μοιραστείτε το

Stroop Report cover [LCID: 20054jfc]