Λεπτομέρειες
Έγγραφο

Έγγραφο για πλαστή ταυτότητα: Simone Weil

Η Simone Weil είχε αυτό το κενό δελτίο ταυτότητας με τη φωτογραφία της σε περίπτωση που η ψευδής καταχώρησή της ως «Simone Werlin» αποκαλυπτόταν και χρειαζόταν νέα πλαστή ταυτότητα. Εργάτες που ήταν στην αντίσταση και συμπαθούντες κυβερνητικοί υπάλληλοι της παρείχαν τις απαραίτητες σφραγίδες και υπογραφές. Τέτοια πλαστά έγγραφα βοήθησαν τη Weil στο έργο της διάσωσης Εβραιόπουλων ως μέλος της οργάνωσης αρωγής και διάσωσης Oeuvre de Secours aux Enfants (Ίδρυμα Αρωγής Παιδιών).


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Documentation for a false identity: Simone Weil [LCID: 1998z08j]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.