جزئیات
Other

اسناد هویت جعلی: سیمونه ویل

سیمونه ویل این کارت شناسایی سفید و حاوی عکس خود را نگه داشته بود تا در صورت لو رفتن هویت مستعارش به عنوان سیمونه ورلین، بتواندهویت جعلی جدیدی برای خود کسب کند. نیروهای مقاومت و کارمندان دلسوز دولتی مهر و امضاهای لازم را برای وی تهیه کردند. با استفاده از این اسناد جعلی، ویل توانست به عنوان عضو یک سازمان امدادرسانی و نجات به نام "انجمن کمک به کودکان" (OSE) به کار خود- نجات کودکان یهودی- ادامه دهد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Documentation for a false identity: Simone Weil [LCID: 1998z08j]