Λεπτομέρειες
Έγγραφο

Πτυχίο νηπιαγωγού της Simone Weil

Η Simone Weil απέκτησε αυτό το πτυχίο, το οποίο της έδινε το δικαίωμα να διδάσκει σε νηπιαγωγεία στη Γαλλία, από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Στρασβούργου το 1940. Η Weil απέκτησε την πλαστή ταυτότητα στα τέλη του 1943 προκειμένου να διευκολύνει τις αντιστασιακές της δραστηριότητες ως μέλος της οργάνωσης αρωγής και διάσωσης Oeuvre de Secours aux Enfants (Ίδρυμα Αρωγής Παιδιών). Μεταξύ των εγγράφων που είχαν κατατεθεί σε επιβεβαίωση της καινούργιας ταυτότητας της Weil ήταν μια πλαστή εκδοχή του πτυχίου της που έφερε το όνομα «Simone Werlin».


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Simone Weil's kindergarten teacher certification [LCID: 19982dct]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.