Φιλμ

Γκέτο Λοντζ

Ο γερμανικός στρατός κατέκτησε το Λοντζ της Πολωνίας το Σεπτέμβριο του 1939. Από τις αρχές του Φεβρουαρίου του 1940, οι Εβραίοι στο Λοντζ υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν στην προκαθορισμένη οικιστική ζώνη, η οποία περιφράχθηκε στις 30 Απριλίου του 1940. Αυτή η γερμανική κόπια απεικονίζει τις συνθήκες που επικρατούσαν στο γκέτο του Λοντζ το χειμώνα. Ο χειμώνας στα γκέτο επιδείνωνε τις υπάρχουσες σκληρές συνθήκες διαβίωσης, μειώνοντας τις ήδη περιορισμένες προμήθειες τροφής και καυσίμων.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • National Center for Jewish Film
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.