قطعه فیلم های تاریخی

محله يهودی نشين لودز

ارتش آلمان، شهر لودز در لهستان را در سپتامبر 1939 اشغال کرد. از اوايل فوريه 1940، يهوديان ساکن لودز وادار شدند به منطقه ای که به عنوان محله يهودی نشينی تعیین شده بود، نقل مکان کنند. راه های ورود و خروج به اين محله در 30 آوريل 1940 مسدود شد. در اين قطعه فيلم آلمانی، زمستان در محله يهودی نشين لودز به تصویر کشیده شده است. در زمستان دشواری های موجود در محله های يهودی نشین به وخامت می گرایید و ذخیره های اندک غذا و سوخت کاهش می یافت.


برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک