قطعه فیلم های تاریخی

محله يهودی نشين لودز

ارتش آلمان، شهر لودز در لهستان را در سپتامبر 1939 اشغال کرد. از اوايل فوريه 1940، يهوديان ساکن لودز وادار شدند به منطقه ای که به عنوان محله يهودی نشينی تعیین شده بود، نقل مکان کنند. راه های ورود و خروج به اين محله در 30 آوريل 1940 مسدود شد. در اين قطعه فيلم آلمانی، زمستان در محله يهودی نشين لودز به تصویر کشیده شده است. در زمستان دشواری های موجود در محله های يهودی نشین به وخامت می گرایید و ذخیره های اندک غذا و سوخت کاهش می یافت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.