Λεπτομέρειες
Χάρτης

Μετανάστευση Εβραίων στο Ισραήλ, 1948-1950


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Jewish immigration to Israel, 1948-1950 [LCID: isr78020]