Λεπτομέρειες
Χάρτης

Μετανάστευση Εβραίων στο Ισραήλ, 1948-1950


  • US Holocaust Memorial Museum

Jewish immigration to Israel, 1948-1950 [LCID: isr78020]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.