Πίσω στο άρθρο

Major ghettos in occupied Europe [LCID: eur74910]
Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα κυριότερα γκέτο της κατεχόμενης Ευρώπης

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί ίδρυσαν γκέτο κυρίως στην ανατολική Ευρώπη (1939 με 1942) και επίσης στην Ουγγαρία (1944). Αυτά τα γκέτο ήταν περίκλειστες οικιστικές ζώνες σε μια πόλη όπου οι Γερμανοί υποχρέωναν τον Εβραϊκό πληθυσμό να ζει κάτω από άθλιες συνθήκες. Οι Γερμανοί θεώρησαν την ίδρυση των Εβραϊκών γκέτο σαν ένα προληπτικό μέτρο που είχε σα στόχο τον ελέγχο, την απομόνωση και το διαχωρισμό των Εβραίων. Στις αρχές του 1942, μετά την απόφαση της εξολόθρευσης των Εβραίων, οι Γερμανοί κατέστρεφαν συστηματικά τα γκέτο, απελαύνοντας τους Εβραίους σε στρατόπεδα εξόντωσης όπου και θανατωνόνταν.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.