Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα κυριότερα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη, Ιανουάριος 1944

Σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, οι Γερμανοί συνέλαβαν όσους αντιστέκονταν στην κυριαρχία τους και όσους έκριναν φυλετικά κατώτερους ή πολιτικά ανεπιθύμητους. Αυτοί που συνελήφθηκαν για αντίσταση κατά των Γερμανών, στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή καταναγκαστικής εργασίας. Οι Γερμανοί απέλασαν Εβραίους από όλη την κατεχόμενη Ευρώπη σε στρατόπεδα εξόντωσης στην Πολωνία, όπου τους εξολόθρευαν συστηματικά, και επίσης σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου χρησιμοποιήθηκαν για καταναγκαστική εργασία. "Μεταβατικά" στρατόπεδα όπως τα Westerbork, Gurs, Mechelen, και Drancy στη δυτική Ευρώπη και στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως Bolzano και Fossoli di Carpi στην Ιταλία λειτουργούσαν ως προσωρινά στρατόπεδα εγκλεισμού των Εβραίων, τους οποίους αργότερα μετέφεραν με τρένο στα στρατόπεδα εξόντωσης. Σύμφωνα με τις αναφορές των SS, είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 700.000 κρατούμενοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τον Ιανουάριο του 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Major Nazi camps in Europe, January 1944 [LCID: eur72160]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.