Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, 1933-1934

Τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία δημιουργήθηκαν λίγο μετά το διορισμό του Αδόλφου Χίτλερ ως καγκελαρίου τον Ιανουάριο του 1933. Τα Τάγματα Εφόδου (SA) και η αστυνομία άρχισαν να ιδρύουν στρατόπεδα συγκέντρωσης από το Φεβρουάριο του 1933. Αυτά τα στρατόπεδα κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τον εγκλεισμό ατόμων που συλλαμβάνονταν με τη ψευδεπίγραφη κατηγορία ότι είναι πολιτικοί αντιφρονούντες. Δημιουργήθηκαν από τις τοπικές αρχές σε ολόκληρη τη Γερμανία. Σταδιακά, τα περισσότερα από αυτά τα πρώτα στρατόπεδα διαλύθηκαν και αντικαταστάθηκαν από κεντρικά οργανωμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των SS (Schutzstaffel· την επίλεκτη φρουρά του γερμανικού κράτους). Το Νταχάου ήταν το μόνο στρατόπεδο συγκέντρωσης που τεθηκε σε λειτουργία το 1933 και παρέμεινε ανοικτό μέχρι το 1945, και ήταν το υπόδειγμα λειτουργίας του συστήματος των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης που αντικατέστησε τα πρώτα στρατόπεδα.


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

Nazi concentration camps, 1933-1934 [LCID: ger72050]