Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια πινακίδα έξω από μια πόλη της βόρειας Βαυαρίας

Μια πινακίδα έξω από μια πόλη της βόρειας Βαυαρίας προειδοποιεί: «Πόλη του Hersbruck. Η υπέροχη πόλη του Hersbruck, αυτό το λαμπρό σημείο της γης, δημιουργήθηκε μόνο για Γερμανούς και όχι για Εβραίους. Κατά συνέπεια, οι Εβραίοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ". Hersbruck, Γερμανία, 4 Μαΐου 1935.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

A sign outside a town in northern Bavaria warns: "City of Hersbruck. [LCID: 86302]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.